Disclaimer

VIV Academy stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan VIV Academy de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is VIV Academy aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van VIV Academy en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van VIV Academy zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van VIV Academy worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van vivacademy.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.
Niets van de website van VIV Academy mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming door VIV Academy is gegeven.