Masterclass Alternatieve brandstoffen

Verscherping van de emissiewetgeving leidt tot een steeds grotere druk om ook naar de toepassing van andere brandstoffen te kijken.

Interesse

1 dagdeel | 16.00 – 21.00 uur (met diner)
8 - 15 Deelnemers

VIV-leden: € 175,- excl. btw

Niet-leden: € 275,- excl. btw

Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht
  • Krijg inzicht in de verschillende alternatieve brandstoffen
  • Krijg kennis van de begrippen well to prop en circulariteit
  • Ontdek welke invloed alternatieve brandstoffen hebben op de emissie van verbrandingsmotoren

Voor wie?

Deelnemers met basiskennis over verbrandingsmotoren, die behoefte hebben aan kennisverdieping om de samenhang tussen motorprestaties en de verschillende mogelijkheden van alternatieve brandstoffen beter te kunnen begrijpen.

Resultaat

Deelnemers snappen het gebruik van de Well-to-Wheel vergelijking bij de keuze voor alternatieve brandstoffen. Ze zijn in staat te verklaren wat de rol en het belang van de energiedichtheid en het cetaan- en octaangetal is bij het vergelijken van alternatieve brandstoffen.

Inhoud

  • Brandstof als constructie-element
  • Well-to-Wheel vergelijking
  • Kenmerken van de conventionele brandstoffen: diesel, benzine, CNG, LNG, LPG
  • Energiedichtheid van de brandstof
  • Toepassing van alternatieve brandstoffen in diesel- en benzinemotoren: dual fuel, biobrandstoffen

Certificaat

Deelnemers ontvangen een VIV-certificaat als bewijs van deelname.